Nord og verden. Utveksling av impulser, fra Romerriket til Den europeiske union

kr 349

Produktnummer: 9788281044227 Kategorier: ,

Per Bjarne Ravnå og Miriam Tveit (red.)
Bokmål/200s/Orkana Akademisk 2020
Sats: DesignBaltic

Boka Nord og verden behandler Nordlands og Nord-Trøndelags forhold til verden utenfor til ulike tider og på ulike samfunnsområder. Antologien springer ut av fagmiljøet i historiske studier ved Nord universitet. Norske historikere ble for noen år siden kritisert av en internasjonal evalueringsgruppe for å være preget av «metodologisk nasjonalisme». Denne boka er et svar på en slik kritikk. Det har vært et overordna perspektiv å lete etter det som binder Nord universitets hjemregion til verden utenfor, framfor å studere det lokale eller unike mer eller mindre frakoplet en internasjonal kontekst.

Gjennom elleve kapitler diskuterer forfatterne hvordan befolkningen i regionen har forholdt seg til impulser utenfra fra jernalderen til i dag, men også hvordan folk har omformet impulsene lokalt og regionalt. Slik blir vi kjent med historiske forestillinger om og bilder av regionen og dens innbyggere på områder som politikk, internasjonale nettverk, modernisering og utvikling.

Arbeidet har vært ledet av førsteamanuensene Per Bjarne Ravnå og Miriam Tveit, som selv er eksponenter for en mer internasjonal vending i historieforskningen, med bakgrunn fra felt som historiefaglig Jesus-forskning og antikkens politiske historie (Ravnå), og vesteuropeisk rettshistorie i tidlig middelalder (Tveit).