Maktens kanaler

kr 385

Varenummer: 9788293003120 Kategori:

Hans Petter Hermansen
Heftet / 2011 / Bokmål

Maktens kanaler utgjør bind 2 i serien En historisk introduksjon til det norske politiske system. Boken tar først og fremst for seg de politiske partienes historie, men også utviklingen av organisasjonene, massemediene og forvaltningen. Under aksjonistkanalen blir det blant annet fokusert på Alta-konflikten. Ett av flere perspektiver i boken er de etablerte partienes møte med populistiske bevegelser på venstre og høyre fløy, og hvordan ytterpartier i siste instans står overfor et press for å tilpasse seg det eksisterende systemet. Tidsperspektivet er i hovedsak fra slutten av 1800-tallet og fram til 2010, med tyngdepunkt i nyere etterkrigstid.

Boken er først og fremst beregnet på historie- og statsvitenskapsstudenter, men den kan også med fordel leses av samfunnsfaglærere i skoleverket. Med sin ajourføring av de nyeste begivenheter vil den dessuten være et tilbud til den samfunnsinteresserte leseren av aktuell faglitteratur om norsk politikk.