Landscape Theatre and the North

kr 399

Produktnr: 9788281044531 Kategorier: ,

Lullelic reflections
Tormod Carlsen og Knut Ove Arntzen (red.)
Innbundet / Engelsk / Orkana 2022

Boken Landscape Theatre and the North – Lulellic reflections er en samling med teori, refleksjon og dokumentasjon med utgangspunkt i landskapstenkning, nordområdene og hendelsen Lulleli for Fruholmen Fyr. Boken er redigert av Knut Ove Arntzen og Tormod Carlsen og har bidrag fra Dan Mihaltianu, Zuzanna Skiba, Helena Vaopoulou, Hans-Thies Lehmann, Gulli Kristina Sekse, Arnd Wesemann, Helene Waldmann, Ine Therese Berg og Norsk Landskapsteater. Design ved Eivind Seljeseth og Tormod Carlsen.

Landscape Theatre and the North – Lullelic reflections is a collection of theory, reflection and documentation based on landscape thinking, the northern regions and the event Lulleli for Fruholmen Fyr. The book is edited by Tormod Carlsen and Knut Ove Arntzen and has contributions from Dan Mihaltianu, Zuzanna Skiba, Helena Vaopoulou, Hans-Thies Lehmann, Gulli Kristina Sekse, Arnd Wesemann, Helene Waldmann, Ine Therese Berg and Norsk Landskapsteater. Design by Eivind Seljeseth and Tormod Carlsen.

For international orders please contact us by mail: post@orkana.no