Kunnskapsdebatt på villspor. Om hvordan høyresiden kuppet kunnskapspolitikken, og hvordan venstresiden kan ta den tilbake

kr 349

Varenummer: 9788281045200 Kategori:

Kyrre Lekve
Bokmål / heftet / 248 sider / Orkana 2022
Design: DesignBaltic

Hvor ble det av Arbeiderpartiet i debatten om forskning og høyere utdanning? Har New Public Management tatt over? Står de norske universitetene i en stadig vanskeligere situasjon eller representerer 2000-tallet en unik vekstperiode? Hvorfor hevder rektorene ved de største universitetene at den akademiske friheten er under press i Norge når norske akademikere ytrer seg i overflod i det norske samfunnet?

På starten av 2000-tallet forsvant Arbeiderpartiet fra debatten om forskning og høyere utdanning. Dette har ført til en svekket, fragmentert og tilbakeskuende venstreside i forsknings- og utdanningsspørsmål, der høyresiden har satt agendaen. For at venstresiden igjen skal komme på offensiven i kunnskapsdebatten må de kvitte seg med foreldete tankesett og knytte kunnskapspolitikken nærmere til grunnleggende ideologi. Venstresiden må forstå at den gammeldagse, lineære kunnskapsmodellen er død, og at neste generasjons kunnskapspolitikk må kombinere fri forskning med både arbeidslivets kunnskapsbehov og samfunnets behov for kunnskap for å møte de store utfordringene.

Forfatter Kyrre Lekve (f. 1968) var politisk rådgiver og statssekretær for forskning og høyere utdanning for SV i perioden 2007–2012. Lekve meldte seg ut av SV i 2014 og er nå aktiv i Arbeiderpartiet. Han er nestleder i Simula Research Laboratory AS, et aksjeselskap heleid av staten som driver med grunnforskning innen IKT, og har en doktorgrad i biologi.