Identities, Ethnicities and Borderzones: Examples from Finnmark, Northern Norway

kr 329

Varenummer: 9788281041509 (8281041501) Kategorier: ,

Kjell Olsen
Design/omslagsdesign: Passion&Prose
Engelsk / innbundet / 243s / 2010

Beskrivelse

Boka bygger på Kjell Olsen doktorgradsavhandling ved samme navn; Identities, Ethnicities and Borderzones: Examples from Finnmark, Northern Norway, og belyser hvordan institusjonaliseringen av en samisk etno-politikk påvirker forståelsen av individuell identitet i kyst- og fjordstrøk i Finnmark. Analysen tar utgangspunkt i hvordan offentlige og andre institusjoner viderefører et syn på det samiske som klart avgrensbart fra en norsk kultur. I hovedsak skjer denne videreføringen ved hjelp av emblematiske symboler som har sitt utgangspunkt i en samisk reindriftskultur knyttet til indre strøk av Finnmark. Dermed blir denne formen for offisiell videreføring av samiskhet ofte stående i kontrast til lokal kultur på kysten og i fjordstrøkene av Finnmark.

 

Presentation in English
The author analyses identity processes and politics in Finnmark. The book covers a period from the early 1990’s to the first years of the new millenium, a period characterized by the Saami cultural revival and the Norwegian State’s recognition of the Saami as an indigenous ethnic group with certain political rights. With references.