Fortelling og forskning

kr 299

Produktnummer: 9788281043022 Kategorier: ,

Rita Sørly og Bodil H. Blix
DesignBaltic
Heftet
Orkana Akademisk 2017

Beskrivelse

Denne boken tar opp sentrale tema knyttet til narrativ forskning. Boken retter seg mot studenter, praktikere og forskere som lytter til, forteller, eller på andre måter arbeider med fortellinger.
Boken springer ut av et nordisk narrativt miljø med bakgrunn i helsevitenskap, samfunnsvitenskap, familieterapi, litteraturvitenskap og pedagogikk. Den tverrfaglige tilnærmingen til fortellinger gir et rikt og mangfoldig innblikk i et stort vitenskapelig felt som er i stadig utvikling. I boken presenteres et komplekst og kreativt forskningsmiljø hvor variasjonene viser faglig styrke og genuin interesse for fortellinger og deres muligheter.