Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning

kr 349

Produktnummer: 9788281044470 Kategorier: ,

Anne-Lise Thoresen og Bente Norbye (red.)
Bokmål/heftet/344s/Orkana Akademisk 2020
Omslag og illustrasjoner: Reibo
Sats: DesignBaltic

Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning belyser den mangesidige, pedagogiske utviklingen innen undervisning i helsefaglige profesjonsutdanninger på bachelor- og masternivå ved UiT Norges arktiske universitet. Boken omhandler forbedringsprosjekter innenfor utdanning av helseprofesjoner og innovative tilnærminger til studentens læring. Målet er å stimulere til studentenes lærings- og kunnskapsutvikling gjennom nye kreative og vitenskapelige tilnærminger innenfor helsefagene.

Målgruppen for antologien er primært vitenskapelig ansatte ved universitetene og høyskolenes profesjonsutdanninger i tillegg til veiledere av
studenter i helsetjenestene og studentene selv. Boken er inndelt i fire tematiske deler:
• Læring, dannelse og kompetanse i helsefaglig profesjonsutdanning.
• Fleksible læringsformer.
• Tverrprofesjonell samarbeidslæring.
• Internasjonalt samarbeid og utvikling av profesjonell og kulturell kompetanse.

Antologiens forfattere arbeider ved bachelor- og masterutdanninger ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Bokens redaktører er Anne-Lise Thoresen og Bente Norbye. Thoresen er førstelektor i jordmorfag ved jordmorutdanningen, og Norbye er dosent i helsefag ved desentralisert sykepleierutdanning ved samme institutt.