e-bok: I retning Redwood

kr 149

Produktnummer: 9788281044067 Kategori:

Henning Howlid Wærp
Orkana 2020
Sats: DesignBaltic

Vi var endelig i Big Sur i dagslys. Jeg hadde sittet og sett ut
av vinduet i bilen på den gulbrune klippekysten og det blå Stillehavet på den ene siden, redwood- og løvskogene og
Santa Lucia-fjellene på den andre, på de mange innskjæringene i terrenget som måtte ha gjort veibygging vanskelig. De få husene jeg så var umalte, kledd i mørke trefliser. Men klyngene med postkasser langs hovedveien var fargerike; selv om eierne bodde langt fra hverandre og husene ofte var skjult
i terrenget, holdt postkassene sammen.

I denne romanen følger vi den norske studenten Henry på hans road trip langs vestkysten av USA sammen med Harvey, en slags moderne landstryker. Studiene på Berkeley-universitetet er avbrutt, det Henry søker er kanskje heller å finne i redwoodskogene, eller langs klippekysten i Big Sur. Henry og Harvey er et umake par. Som Henry spør seg selv: «Men hva var det vi holdt på med her, hva havnet vi hele tiden oppi?»

Henning Howlid Wærp er fra Kongsberg, bosatt i Tromsø. Han har tidligere gitt ut tre diktsamlinger og to romaner, den siste: Den kaldeste vinteren i Brooklyn Heights, utgitt på Orkana i 2019.