Caution & compliance Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814-2014

kr 249

Produktnummer: 9788281041585 Kategorier: ,

Kari Aga Myklebost og Stian Bones (red.)
Engelsk / heftet / 202 s /2012
Design/omslagsdesign: Passion&Prose

Beskrivelse

Antologien tar for seg de diplomatiske relasjonene mellom småstaten Norge og den russiske stormakten gjennom de siste to hundre år. Artiklene er skrevet av norske og russiske historikere. De tar for seg enkeltbiografier og tematiske felt, og formidler nasjonale, så vel som regionale, perspektiver knyttet til landenes nordlige områder. I nord har Norge og Russland stått overfor saker av felles interesse, men også en rekke konfliktspørsmål, ikke minst knyttet til handel, fiskerier, folkerett og utnytting av naturressursene langs den norsk-russiske grensen. Boken har litteraturliste og register.