Hva er NOASP – Nordic Open Access Scholarly Publishing?

Cappelen Damm Akademisk etablerte i 2015 en redaksjon for Open Access-publisering av tidsskrifter og bøker under navnet Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.

På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres på norsk, engelsk, dansk eller svensk.

NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og lesbarhet, god navigasjon, optimal søkbarhet og god spredning av forskningslitteraturen.

NOASP gir:

  • redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører
  • god arbeidsflyt og støtte for redaksjonen gjennom hele publiseringsprosessen
  • garanti for gull Open Access
  • optimal søkbarhet, slik at forskningen spres
  • gode teknologiske løsninger og praktisk støtte
  • veiledning i valg av Creative Commons-lisens
  • støtte i søknadsprosesser
0