Camilla Ruud

Camilla Ruud har doktorgrad i kulturhistorie og museologi fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Hun har også vært postdoktor i kunnskapshistorie samme sted. Ruud har publisert artikler innenfor felter som natur- og medisinhistorie, miljøhumaniora, materialitetsforskning, etnografi, historieforståelse og museologi.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

0